KOMUNIKAT

Informuję, że na podstawie art.51 ust.4 ustawy z dnia 25 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.. z 2019r. poz. 1499 ze zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem personalnym nr 1586/kadr/19 z dnia 5.11.2019 nadał: bryg. Bogusław Brud stopień STARSZEGO BRYGADIERA z dniem 11 listopada 2019 r. Source: KP PSP Trzebnica

UROCZYSTY APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 11 listopada 2019 r. w KP PSP Trzebnica odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę zmiany asp. Łukasza Dziedzińskiego, z-cy dowódcy JRG mł. kpt.  Robertowi Burchardtowi. Następnie podczas odegrania hymnu polskiego poczet flagowy wciągnął flagę państwową na maszt. Source: KP PSP Trzebnica

CZUJKA NA STRAŻY

Okres jesienno – zimowy w statystykach Państwowej Straży Pożarnej to zwiększone ilości akcji związanych z pożarami sadzy w kominach i obecnością czadu w pomieszczeniach mieszkalnych. W realiach powiatu trzebnickiego w sezonie grzewczym dochodzi do ponad 100 podobnych zdarzeń. Najczęstszą przyczyną są wady instalacji grzewczych lub niewłaściwa eksploatacji urządzeń grzewczych. Ich niewłaściwy stan techniczny i brak Read More »

POŻEGNANIE KOMENDANTA

W dniu 07 października 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy miało miejsce pożegnanie bryg. Arkadiusza Cytawy, dotychczasowego Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Trzebnicy. Decyzją Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu nadbrygadiera Adama Koniecznego bryg. Arkadiusz Cytawa został powołany na Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu. W Trzebnicy bryg. Arkadiusz Cytawa pełnił Read More »

ZMIANY KADROWE

W dniu 2 października odbyła się w KW PSP uroczystość związana ze zmianami kadrowymi. Dolnośląski Komendant Wojewódzki nadbryg. Adam Konieczny odwołał dotychczasowego Zastępcę Komendanta w Trzebnicy bryg. Arkadiusza Cytawę, a obowiązki te powierzył bryg. Rafałowi Przybylokowi. Source: KP PSP Trzebnica