Bitwa o wozy

Bitwa o wozy...

Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów
ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Warunkiem
zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się
obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w
gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Samochody
trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa
frekwencja w wyborach prezydenckich. Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP
po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem. Rozstrzygnięcie Bitwy o
wozy nastąpi wkrótce, Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca.

Source: KP PSP Trzebnica