Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. uzyskania dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Source: KP PSP Trzebnica